Ja, vad är egentligen konst? Och motfrågan: Vad är inte konst? Två frågor utan något riktigt svar, eftersom det ligger hos betraktaren att själv avgöra om något är konst eller inte – och det flesta har olika åsikter i frågan. Vad som av allmänheten anses vara konst varierar dessutom med tiden, och med olika tidsepoker har även olika uppfattningar om konsten kommit och gått. Konsten är således någonting dynamiskt, som inte låter sig begränsas inom tidens ramverk. Till ämnet hör också frågan om vad som är bra, respektive dålig, konst. Även här skiljer sig uppfattningen hos både allmänheten och konstvetare åt mellan olika tidsperioder, geografiska områden och socioekonomiska grupperingar. Ämnet är lika brett som spännande, och den här artikelserien ska därför försöka angripa dessa frågeställningar. I den här första delen ska vi ta upp en av Sveriges kändaste konstnärer, Ernst Billgren, som också har ägnat en stor del av sin konstnärliga karriär åt frågan om vad som egentligen är konst. I nästa del ska vi diskutera frågan mer allmänt, och i den tredje och avslutande delen ska vi fokusera på bra/dålig konst – och om sådan ens existerar.

Ernst Billgren

Ernst Billgren är inte bara en av Sveriges allra främsta konstnärer, han har dessutom ägnat en stor del av sin karriär åt frågan ”Vad är konst?”. Han föddes i Stockholm 1957 och tillbringade sin ungdom i Farsta. Men 1982 flyttade han till Göteborg efter att ha blivit antagen vid anrika Valands konsthögskola. Redan under sin tid som student väckte han mycket uppmärksamhet med sin speciella stil. Här började Billgren intressera sig för frågan om vad konst är, och anordnade bland annat performance på temat bra/dålig konst. Efter sin tid som student på konsthögskolan började Billgren att undervisa, och har faktiskt varit med och format flera andra moderna, svenska konstnärer. Billgren berättar själv att han inledningsvis ofta fick frågan om hans konst verkligen var konst. Han ska även ha blivit anklagad för att ”förstöra konsten” av en arg kritiker som ringt honom mitt i natten efter en utställning. Intresset för vad som är att betrakta som konst har inte bara inspirerat Billgrens konstnärliga skapande, utan dessutom utmynnat i boken Vad är konst och 100 andra jätteviktiga frågor, del ett utgiven 2008 och del två 2010. Billgren är viktig för definitionen av konst just för att han ifrågasätter den.

Ernst Billgren
Ernst Billgren

Slutligen skulle jag vilja lyfta två viktiga punkter som jag tycker skildrar hur Billgren belyser frågan om vad som är konst. Den första är när Billgren satt med i den jury som bland annat bestämde vilka konstnärer som skulle förlänas stipendier. I boken Kommittén som blev teveserien ”AK3” på SVT ifrågasätter Billgren sin egen rätt att här bedöma andras konst. Den andra punkten är ett av Billgrens senare konstprojekt där han bytte namn till Wilhelm von Kröckert. Därmed testade han bland annat betydelsen av hur varumärket Ernst Billgren påverkar bemötandet av hans konst. Namnbytet utmynnade i tre större utställningar: Wilhelm von Kröckert ”Originalmålningar” i Stockholm 2015, ”Ernst Billgren vs Wilhelm von Kröckert” i Borås 2016 samt ”Ernst Billgren vs Wilhelm von Kröckert” i Luleå 2017. Ett spännande sätt att skifta perspektivet på konsten och återigen diskret väcka frågeställning om vad som är bra respektive dålig konst.