Efter att ha skrivit om Hollands kändaste konstnär av alla, Vincent van Gogh, tänkte jag att det kan vara passande att även nästa konstnär kommer från Holland. Den jag tänkte skriva om härnäst är ingen mindre än Rembrandt Harmenszoon van Rijn eller Rembrandt som han är mer känd som, född den 15 juli 1606. Han anses av många att vara en av de viktigaste konstnärerna inom holländsk historia och till skillnad från som så många andra holländska konstnärer från 1600-talet arbetade Rembrandt med en stor mängd olika stilar men också motiv i sina målningar, allt från porträtt, självporträtt till landskapsmålningar, symboliska och historiska scener men även bibliska och mytologiska teman fanns med bland det han producerade. Hans bidrag till konstscenen kom under en period av stor rikedom och kulturella framgångar i landet, en period som historiker har valt att kalla ”Dutch Golden Age” eller de gyllene åren i Holland då holländsk konst dominerade den europeiska marknaden och var bland de störst säljande verken till överklassen, ledare och kungligheter. Som så många andra konstnärer från denna period som exempelvis Jan Vermeer of Delft så var Rembrandt också känd som en hängiven konstsamlare och konsthandlare.

Höll sig till sina rötter

Höll sig till sina rötter
Höll sig till sina rötter

Till skillnad från många andra artister och konstnärer så reste Rembrandt aldrig några längre resor eller för den delen lämnade aldrig Holland. Men det hindrade honom inte ifrån att hitta inspiration från andras verk, främst dom italienska konstnärerna och holländare som varit och studerat i just Italien, däribland Pieter Lastman och Paul Rubens. Efter att ha skördat framgångar i sina yngre år som en framgångsrik porträttkonstnär skulle Rembrandts senare år i livet vara nedtyngda av personliga tragedier och framför allt ekonomiska svårigheter och detta trots att hans skisser och målningar var väldigt populära under hela hans levnadsperiod. Hans rykte som en framgångsrik konstnär förblev också på topp vilket gjorde att han under 20 års tid hade stor inverkan på andra holländska konstnärer som han lärde och hjälpte.

Familjetragedi

Hans problem började i och med sambandet av att Rembrandts fru gick bort under 1642. Resultatet av detta blev en betydligt minskad produktion av verk, bortsett från några enstaka etsningar här och där. Hans fokus skiftade från konsten till faderskapet och familjens ekonomi tog således stryk. Det gjorde inte saken lättare att han tre år tidigare tagit ett lån för att köpa ett hus, ett lång som han hade för avsikt att betala av under de kommande åren men i och med att frun dog så slutade pengarna komma in och Rembrandt tvingades fortsätta att låna pengar för att kunna klara av återbetalningarna på huset. Detta höll inte i långa loppet och slutade med att huset och hans konstsamling auktionerades bort.

Fyra år efter att detta skett stod Rembrandts son på fötterna igen och under 1660 öppnade han en konsthandel där han tog in sin far som anställd. Detta höll sig fram till dess att Rembrandt gick bort vid 63 års ålder, år 1669 efter att ha levt ett år i ensamhet då sonen gick bort året innan.