Romantiken var en tidsperiod som framför allt präglades av starka känslor och dramatik – och få målare klarade av att gestalta detta lika väl som tyske konstnären Caspar David Friedrich. Hans gripande naturskildringar fängslade en hel värld och gör avtryck än i dag. Med rysande gotiska inslag ger hans tavlor en inblick i det spirituella samt naturens karga och hårda tillvaro. Friedrich är inte bara en av mina egna favoritmålare, han betraktas allmänt även som den tyska romantikens absolut främst konstnär. Därför kommer den här artikeln att handla om just Friedrich, hans liv och hans konst.

Bakgrund

Caspar David Friedrich föddes i staden Greifswald, i norra Tyskland, år 1774. Faktum är att det därmed går att tvista om hans nationalitet. För området tillhörde faktiskt under tidsperioden 1630–1815 den svenska kronan – en svensk besittning med beteckning Svenska Pommern. Om Friedrich skulle räknas som svensk skulle han antagligen klassificeras som den främste svenske målaren genom alla tider. Tyvärr ses han som tysk av omvärlden, men han kan ändå ge en liten skjuts åt den svenska, nationella självkänslan – han föddes ju trots allt på svensk mark!

Friedrich inledde sin konstnärliga karriär 1790 då han började som lärling hos Johan Gottfried Quistorp vid Greifswalds universitet. Sedermera har universitet ärat sin alumn genom att namnge sin konstavdelning efter honom. Ett faktum som bevisar hans storhet som konstnär. Friedrich har dessutom en till koppling till Sverige. Vid universitetet studerade han nämligen även estetik och litteratur under svenske professorn Thomas Thorild. Efter studierna vid Greifswalds universitet flyttade Friedrich till Danmark och Academy of Copenhagen, där han bland annat hämtade inspiration från Sturm und Drang-rörelsen. Slutligen flyttade Friedrich till Dresden där han bosatte sig och började arbete på de verk som skulle komma att förläna honom en plats i historieböckerna.

Konstnärliga idéer

Konstnärliga idéer
Konstnärliga idéer

Det finns ett par konstnärliga idéer som återkommer i Friedrichs verk – bland annat känslofyllda naturlandskap. Skillnaden mot många andra avbilder av naturen är att naturen i sig inte står i fokus. Det gör istället den känsla som Friedrich vill förmedla genom målningarna. Naturen är inte där för att avbildas, utan fungerar som ett vidare medium att avbilda vårt inre känsloliv. Som en revolt mot tidigare materialistiska vågor inriktar sig Friedrich på det spirituella, och gestaltar en gripande avbild av naturens gotiska och mytiska sida. Det är starka, ofta mörka, känslor som svallar ut ur hans målningar och fångar betraktarna.

Kända verk

Även om Friedrich har skapat en rad framstående målningar är hans mest kända verk Wanderer above the Sea of Fog. Här kombineras alla de drag som diskuterats ovan. En ensam vandrare står på en klippa vid kusten och ser ut över ett böljande hav övertäckt av dimmoln. Färgerna är enkla då mannen och klippans svarta siluett framträder mot den grå-vita bakgrunden. Här fångar Friedrich på ett effektivt sätt naturens kraft och de utmaningar som väntar på resan genom livet!